Mỹ nhầm lẫn tai hại về chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bộ Ngoại giao Mỹ nhầm lẫn Singapore là lãnh thổ Malaysia. Ảnh: ST.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhầm lẫn Singapore là lãnh thổ Malaysia. Ảnh: ST.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhầm lẫn Singapore là lãnh thổ Malaysia. Ảnh: ST.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM