Mỹ: Người giàu thải nhiều khí thải độc hơn người nghèo

Nghiên cứu mới nhất của Mỹ chỉ ra những người giàu ở quốc gia này thải nhiều khí thải độc hơn người nghèo. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới nhất của Mỹ chỉ ra những người giàu ở quốc gia này thải nhiều khí thải độc hơn người nghèo. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới nhất của Mỹ chỉ ra những người giàu ở quốc gia này thải nhiều khí thải độc hơn người nghèo. Ảnh: AFP
Lên top