Mỹ ngừng vận chuyển vật liệu cho tập đoàn hạt nhân lớn nhất Trung Quốc

Xây dựng tuabin hơi nước tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở Quảng Đông, Trung Quốc năm 2018. Ảnh: Xinhua
Xây dựng tuabin hơi nước tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở Quảng Đông, Trung Quốc năm 2018. Ảnh: Xinhua
Xây dựng tuabin hơi nước tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở Quảng Đông, Trung Quốc năm 2018. Ảnh: Xinhua
Lên top