Mỹ ngừng cấp thị thực tại Việt Nam do dịch COVID-19

Mỹ ngừng cấp thị thực tại Việt Nam từ ngày 19.3. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Mỹ ngừng cấp thị thực tại Việt Nam từ ngày 19.3. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Mỹ ngừng cấp thị thực tại Việt Nam từ ngày 19.3. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top