Mỹ nghi ngờ tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình không quân sự hóa đảo nhân tạo