Mỹ muốn cùng Nga lập vùng cấm bay ở Syria

Oanh tạc cơ Nga cất cánh từ hàng không mẫu hạm Amiral Kuznetsov, ngoài khơi bờ biển Syria, từ tháng 11.2016. Ảnh: Getty
Oanh tạc cơ Nga cất cánh từ hàng không mẫu hạm Amiral Kuznetsov, ngoài khơi bờ biển Syria, từ tháng 11.2016. Ảnh: Getty
Oanh tạc cơ Nga cất cánh từ hàng không mẫu hạm Amiral Kuznetsov, ngoài khơi bờ biển Syria, từ tháng 11.2016. Ảnh: Getty
Lên top