Mỹ: Một thành phố ban bố thảm họa do loại amip ăn não hiếm gặp

Naegleria fowleri - một loại amip ăn não hiếm gặp - được tìm thấy trong nguồn nước ở 8 thành phố thuộc bang Texas, Mỹ. Ảnh: CNN
Naegleria fowleri - một loại amip ăn não hiếm gặp - được tìm thấy trong nguồn nước ở 8 thành phố thuộc bang Texas, Mỹ. Ảnh: CNN
Naegleria fowleri - một loại amip ăn não hiếm gặp - được tìm thấy trong nguồn nước ở 8 thành phố thuộc bang Texas, Mỹ. Ảnh: CNN
Lên top