Mỹ: Một hãng vận tải từ chối tuyến dụng lao động nếu hút thuốc

Hãng vận tải U-Haul từ chối tuyển dụng lao động hút thuốc lá tại 21 bang nước Mỹ. Ảnh: Getty Images
Hãng vận tải U-Haul từ chối tuyển dụng lao động hút thuốc lá tại 21 bang nước Mỹ. Ảnh: Getty Images
Hãng vận tải U-Haul từ chối tuyển dụng lao động hút thuốc lá tại 21 bang nước Mỹ. Ảnh: Getty Images
Lên top