Mỹ mất thêm một F-16: Vụ rơi thứ 3 trong 2 ngày liên tiếp

F16. Ảnh: The Aviationist
F16. Ảnh: The Aviationist
F16. Ảnh: The Aviationist
Lên top