Mỹ mạnh tay đầu tư 3 tỉ USD vào chuỗi cung ứng vaccine

Mỹ công bố kế hoạch đầu tư 3 tỉ USD vào chuỗi cung ứng vaccine. Ảnh: AFP
Mỹ công bố kế hoạch đầu tư 3 tỉ USD vào chuỗi cung ứng vaccine. Ảnh: AFP
Mỹ công bố kế hoạch đầu tư 3 tỉ USD vào chuỗi cung ứng vaccine. Ảnh: AFP
Lên top