Mỹ Latinh phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Brazil

Bệnh viện Albert Einstein tại Sao Paolo, Brazil. Ảnh: Reuters.
Bệnh viện Albert Einstein tại Sao Paolo, Brazil. Ảnh: Reuters.
Bệnh viện Albert Einstein tại Sao Paolo, Brazil. Ảnh: Reuters.
Lên top