Mỹ: Lần đầu thực hiện phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19

Phổi của bệnh nhân tổn thương nặng đến mức cấy ghép phổi là lựa chọn duy nhất. Ảnh: AFP
Phổi của bệnh nhân tổn thương nặng đến mức cấy ghép phổi là lựa chọn duy nhất. Ảnh: AFP
Phổi của bệnh nhân tổn thương nặng đến mức cấy ghép phổi là lựa chọn duy nhất. Ảnh: AFP
Lên top