Mỹ lại đặt điều kiện để rút quân khỏi Syria

Mỹ chưa có thời hạn cụ thể rút quân khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Mỹ chưa có thời hạn cụ thể rút quân khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Mỹ chưa có thời hạn cụ thể rút quân khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Lên top