Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ lại "bẽ mặt" với Iran?