Mỹ kiếm 110 triệu USD nhờ bán dầu tịch thu của Iran?

Cảng Houston, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP
Cảng Houston, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP
Cảng Houston, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top