Mỹ kích hoạt Vệ binh Quốc gia ngày Quốc hội chứng nhận bầu cử tổng thống

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được kích hoạt tại thủ đô Washington, sẵn sàng ứng phó trong ngày chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống 2020. Ảnh: AFP
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được kích hoạt tại thủ đô Washington, sẵn sàng ứng phó trong ngày chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống 2020. Ảnh: AFP
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được kích hoạt tại thủ đô Washington, sẵn sàng ứng phó trong ngày chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống 2020. Ảnh: AFP
Lên top