Mỹ không muốn Manila phải lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh