Mỹ không kích tiêu diệt bom xe liều chết ở Afghanistan

Thiệt hại sau vụ không kích của Mỹ vào một xe chở chất nổ gần một khu nhà ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ảnh: U.S Army
Thiệt hại sau vụ không kích của Mỹ vào một xe chở chất nổ gần một khu nhà ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ảnh: U.S Army
Thiệt hại sau vụ không kích của Mỹ vào một xe chở chất nổ gần một khu nhà ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ảnh: U.S Army
Lên top