Mỹ không kích tiêu diệt 11 thành viên al-Qaeda ở Syria