Mỹ không kích diệt thủ lĩnh khủng bố có quan hệ với Osama bin Laden