Mỹ không đạt được mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 của ông Biden

Mỹ không đạt được mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% người Mỹ trưởng thành đến ngày 4.7. Ảnh: AFP
Mỹ không đạt được mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% người Mỹ trưởng thành đến ngày 4.7. Ảnh: AFP
Mỹ không đạt được mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% người Mỹ trưởng thành đến ngày 4.7. Ảnh: AFP
Lên top