Mỹ khởi động đàm phán thương mại về phân phối vaccine COVID-19

Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cho biết Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán với WTO về cách thức phân phối vaccine COVID-19 rộng rãi hơn. Ảnh: AFP
Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cho biết Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán với WTO về cách thức phân phối vaccine COVID-19 rộng rãi hơn. Ảnh: AFP
Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cho biết Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán với WTO về cách thức phân phối vaccine COVID-19 rộng rãi hơn. Ảnh: AFP
Lên top