Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ “ỉm” hàng nghìn cuộc không kích ở Iraq, Syria và Afghanistan