Mỹ: Hy hữu khai quật bộ xương kỷ băng hà khi xây bể bơi

Người ta tin rằng những chiếc xương có tuổi đời từ 6.000 đến 14.000 năm. Ảnh: Trung tâm Khoa học Nevada (Mỹ)
Người ta tin rằng những chiếc xương có tuổi đời từ 6.000 đến 14.000 năm. Ảnh: Trung tâm Khoa học Nevada (Mỹ)
Người ta tin rằng những chiếc xương có tuổi đời từ 6.000 đến 14.000 năm. Ảnh: Trung tâm Khoa học Nevada (Mỹ)
Lên top