Mỹ hủy thị thực hơn 1.000 công dân Trung Quốc

Mỹ hủy thị thực hơn 1.000 sinh viên, học giả Trung Quốc do lo ngại về an ninh. Ảnh: Reuters.
Mỹ hủy thị thực hơn 1.000 sinh viên, học giả Trung Quốc do lo ngại về an ninh. Ảnh: Reuters.
Mỹ hủy thị thực hơn 1.000 sinh viên, học giả Trung Quốc do lo ngại về an ninh. Ảnh: Reuters.
Lên top