Mỹ hủy kế hoạch triển khai tàu chiến ở Biển Đen

Mỹ hủy kế hoạch triển khai tàu chiến tới biển Đen. Ảnh: AFP
Mỹ hủy kế hoạch triển khai tàu chiến tới biển Đen. Ảnh: AFP
Mỹ hủy kế hoạch triển khai tàu chiến tới biển Đen. Ảnh: AFP
Lên top