Mỹ: Hơn chục con khỉ đột vườn thú Atlanta mắc COVID-19

Ít nhất 13 con khỉ đột ở vườn thú Atlanta, Mỹ, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Ít nhất 13 con khỉ đột ở vườn thú Atlanta, Mỹ, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Ít nhất 13 con khỉ đột ở vườn thú Atlanta, Mỹ, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Lên top