Mỹ hỗ trợ Việt Nam cải thiện mức độ hài lòng của doanh nghiệp

Công bố báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế Một cửa quốc gia". Ảnh: ĐSQ Mỹ
Công bố báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế Một cửa quốc gia". Ảnh: ĐSQ Mỹ
Công bố báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế Một cửa quốc gia". Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top