Mỹ hỗ trợ Việt Nam 4,5 triệu USD phòng chống COVID-19

Lễ trao tặng khẩu trang của Việt Nam cho Mỹ ngày 16.4. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lễ trao tặng khẩu trang của Việt Nam cho Mỹ ngày 16.4. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lễ trao tặng khẩu trang của Việt Nam cho Mỹ ngày 16.4. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top