Mỹ hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe doạ phi pháp trên biển

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ ngày 22.7. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ ngày 22.7. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ ngày 22.7. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ
Lên top