Mỹ hỗ trợ kinh kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chỉ số Xanh ngày 23.11. Ảnh: USAID
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chỉ số Xanh ngày 23.11. Ảnh: USAID
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chỉ số Xanh ngày 23.11. Ảnh: USAID
Lên top