Mỹ hiện có trung bình 100.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top