Mỹ hài lòng với tiến bộ của Việt Nam trong chính sách tiền tệ

Mỹ tái khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ. Ảnh: AFP
Mỹ tái khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ. Ảnh: AFP
Mỹ tái khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ. Ảnh: AFP
Lên top