Mỹ giúp Việt Nam phát triển năng lượng sạch

Khai trương nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 ở tỉnh Bình Thuận năm 2019. Ảnh: Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID
Khai trương nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 ở tỉnh Bình Thuận năm 2019. Ảnh: Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID
Khai trương nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 ở tỉnh Bình Thuận năm 2019. Ảnh: Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID
Lên top