Mỹ giúp Việt Nam công nghệ tốt nhất xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lễ ký bản ghi nhớ hỗ trợ xác định danh tính hài cốt vô danh trong cuộc chiến tranh Việt Nam - Ảnh: USAID
Lễ ký bản ghi nhớ hỗ trợ xác định danh tính hài cốt vô danh trong cuộc chiến tranh Việt Nam - Ảnh: USAID
Lễ ký bản ghi nhớ hỗ trợ xác định danh tính hài cốt vô danh trong cuộc chiến tranh Việt Nam - Ảnh: USAID
Lên top