Mỹ giúp Đà Nẵng 14 triệu USD phát triển năng lượng tái tạo

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock trong sự kiện ngày 30.6. Ảnh: USAID
Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock trong sự kiện ngày 30.6. Ảnh: USAID
Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock trong sự kiện ngày 30.6. Ảnh: USAID
Lên top