Mỹ giới thiệu thiết bị đánh chặn máy bay không người lái

Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã trình diễn một thiết bị đánh chặn máy bay không người lái. Ảnh: DARPA
Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã trình diễn một thiết bị đánh chặn máy bay không người lái. Ảnh: DARPA
Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã trình diễn một thiết bị đánh chặn máy bay không người lái. Ảnh: DARPA
Lên top