Mỹ: Giám sát 8.400 người tại California do lo ngại lây nhiễm COVID-19

Trung tâm y tế Davis tại Sacramento, California. Ảnh: NYTimes.
Trung tâm y tế Davis tại Sacramento, California. Ảnh: NYTimes.
Trung tâm y tế Davis tại Sacramento, California. Ảnh: NYTimes.
Lên top