Mỹ "giải cứu" khoai tây giữa dịch COVID-19

Những túi khoai tây được nông dân tại Washington đóng gói mang phân phát miễn phí hôm 7.5. Ảnh: AFP.
Những túi khoai tây được nông dân tại Washington đóng gói mang phân phát miễn phí hôm 7.5. Ảnh: AFP.
Những túi khoai tây được nông dân tại Washington đóng gói mang phân phát miễn phí hôm 7.5. Ảnh: AFP.
Lên top