Mỹ gia hạn lệnh hạn chế đi lại tại biên giới đường bộ với Canada và Mexico

Biên giới Mỹ - Mexico ở Sunland Park, bang New Mexico, Mỹ. Ảnh: AFP
Biên giới Mỹ - Mexico ở Sunland Park, bang New Mexico, Mỹ. Ảnh: AFP
Biên giới Mỹ - Mexico ở Sunland Park, bang New Mexico, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top