Mỹ: Gần một nửa tù nhân nhà tù Nam Dakota dương tính với COVID-19

Một số lượng lớn tù nhân nhà tù ở tiểu bang Nam Dakota, Mỹ có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: ABC News
Một số lượng lớn tù nhân nhà tù ở tiểu bang Nam Dakota, Mỹ có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: ABC News
Một số lượng lớn tù nhân nhà tù ở tiểu bang Nam Dakota, Mỹ có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: ABC News
Lên top