Mỹ-EU hàn gắn quan hệ đối tác

Cuộc gặp cấp cao trực tuyến Mỹ - EU ngày 26.3. Nguồn: Hội đồng Châu Âu
Cuộc gặp cấp cao trực tuyến Mỹ - EU ngày 26.3. Nguồn: Hội đồng Châu Âu
Cuộc gặp cấp cao trực tuyến Mỹ - EU ngày 26.3. Nguồn: Hội đồng Châu Âu
Lên top