Mỹ đứng ngoài lề nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của WHO

Mỹ tuyên bố không tham gia nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 toàn cầu do WHO dẫn dắt. Ảnh chụp tại phòng thí nghiệm Novavax ở Gaithersburg, Maryland, Mỹ - một trong số các phòng thí nghiệm đang phát triển vaccine COVID-19.  Ảnh: AFP.
Mỹ tuyên bố không tham gia nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 toàn cầu do WHO dẫn dắt. Ảnh chụp tại phòng thí nghiệm Novavax ở Gaithersburg, Maryland, Mỹ - một trong số các phòng thí nghiệm đang phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Mỹ tuyên bố không tham gia nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 toàn cầu do WHO dẫn dắt. Ảnh chụp tại phòng thí nghiệm Novavax ở Gaithersburg, Maryland, Mỹ - một trong số các phòng thí nghiệm đang phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top