"Mỹ đừng mơ tưởng viển vông Triều Tiên từ bỏ hạt nhân"

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hôm 29.11. Ảnh: Reuters
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hôm 29.11. Ảnh: Reuters
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hôm 29.11. Ảnh: Reuters