Mỹ dừng bán 26.000 khẩu súng trường tấn công cho Philippines