Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có thể lây lan COVID-19

Khu vực cách ly và lưu trú tại Trung đoàn 59 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để đón công dân trở về từ vùng dịch virus Corona. Ảnh: Tạ Quang - Đông Vương
Khu vực cách ly và lưu trú tại Trung đoàn 59 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để đón công dân trở về từ vùng dịch virus Corona. Ảnh: Tạ Quang - Đông Vương
Khu vực cách ly và lưu trú tại Trung đoàn 59 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để đón công dân trở về từ vùng dịch virus Corona. Ảnh: Tạ Quang - Đông Vương
Lên top