Mỹ đưa Việt Nam khỏi danh sách thao túng tiền tệ

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam và Thụy Sĩ ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ hôm 16.4. Ảnh: AFP.
Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam và Thụy Sĩ ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ hôm 16.4. Ảnh: AFP.
Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam và Thụy Sĩ ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ hôm 16.4. Ảnh: AFP.
Lên top