Mỹ đưa thêm nhiều máy bay tới Afghanistan hỗ trợ việc rút quân

Giao tranh ác liệt đã nổ ra ở tỉnh Helmand kể từ khi quân đội Mỹ chính thức bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan. Ảnh: AFP
Giao tranh ác liệt đã nổ ra ở tỉnh Helmand kể từ khi quân đội Mỹ chính thức bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan. Ảnh: AFP
Giao tranh ác liệt đã nổ ra ở tỉnh Helmand kể từ khi quân đội Mỹ chính thức bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan. Ảnh: AFP
Lên top