Mỹ đưa ra lời cảnh báo công dân ở Trung Quốc

Cờ Mỹ và Trung Quốc trước một văn phòng ở Bắc Kinh, tháng 1.2020. Ảnh: AFP
Cờ Mỹ và Trung Quốc trước một văn phòng ở Bắc Kinh, tháng 1.2020. Ảnh: AFP
Cờ Mỹ và Trung Quốc trước một văn phòng ở Bắc Kinh, tháng 1.2020. Ảnh: AFP
Lên top