Mỹ đưa binh lực trở lại căn cứ quân sự ở Syria sau khi vừa rút quân

Một đoàn xe của Mỹ. Ảnh: AFP.
Một đoàn xe của Mỹ. Ảnh: AFP.
Một đoàn xe của Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top